De raad van de gemeente is belast met de leiding van de gemeente, zowel in geestelijke als materiële zin. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van besluiten, die door de gemeentevergadering zijn genomen.

Binnen de raad zijn de oudsten bestuurlijk verantwoordelijk voor de diverse taakvelden. Momenteel is de verdeling over de taakvelden als volgt:

br. Harry Struik: Voorzitter/oudste

br. Ton van den Bosch: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijk voor 'Gemeenteopbouw'

br. Rudie Landman: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijke voor 'Zending en Evangelisatie'

br. Bart Niemeijer: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijke voor Diaconie en Pastoraat

br. Jos van de Kerkhof: Pastoraal oudste

br. Jaap Kuit: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijk voor 'Kringenwerk'

br. Wilfred van Ringelenstein: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijk voor 'Jeugdwerk' 

br. Adriaan van Zwol: Oudste en bestuurlijk verantwoordelijke voor 'Secretariaat'

De oudsten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor al het werk dat binnen de taakvelden wordt gedaan. De hiervoor genoemde oudsten zijn echter het directe aanspreekpunt voor dat specfieke taakveld binnen de raad en tevens degenen die op regelmatige basis met de coördinatoren op de diverse taakvelden overleggen.