Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er zondagsschool. Wij werken met drie groepen: de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Het doel is om de kinderen een basis mee te geven voor het ontwikkelen van hun persoonlijk geloof. Aan de hand van lesmateriaal van o.a. stichting De Parel wordt er wekelijks een bijbel verhaal verteld, gevolgd door een creatief gedeelte en/of een spelgedeelte. Natuurlijk wordt er ook gebeden en gezongen met de kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en de leiding elkaar op een prettige, ongedwongen manier kunnen ontmoeten. Elke 2e zondag van de maand is er kindermoment. De kinderen zijn dan het eerste kwartier in de eredienst aanwezig om op deze manier het "Samen Gemeente Zijn" te vieren. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn het zondagsschoolreisje, de Kerst- en de Paasgezinsdienst, de Oogst dankdienst en de zendingsactie.Wij willen een gemeente zijn waarin kinderen de liefde van God ervaren en groeien in hun vertrouwensrelatie met Christus.