Sinds de oprichting in 1928 is het zangkoor Immanuël 88 jaar een onderdeel geweest van de Baptistengemeente in Eindhoven.
De laatste jaren is het ledental helaas afgenomen en heeft het koor moeten besluiten om met haar activiteiten te stoppen.
Velen hebben in die jaren hun talenten in dienst van onze Heer en Heiland mogen stellen om zo met elkaar al die jaren de liederen te mogen en kunnen zingen.
Op vele plaatsen hebben we ons getuigenis zingend mogen uitdragen en hebben dat met veel overgave en plezier mogen doen.
10 juli 2016 hebben we als koor afscheid genomen van onze gemeente met liederen uit het verleden en heden.
We mogen met elkaar terug kijken op heel veel mooie en muzikale jaren en mogen onze God daar dankbaar voor zijn.
Toch mogen we weten dat, ook na deze periode, God met ons zal zijn en Zijn zegen zal blijven geven.

Immanuël!