Binnen onze gemeente bestaat een commissie, die verantwoordelijk is voor de praktische invulling van de erediensten. Zij is verantwoordelijk voor de invulling van de sprekerslijst, medewerking en begeleiding in de erediensten en alle bijzondere diensten. In deze commissie hebben zitting de liturgen(zangleiders), secretaris en de coördinator commissie Dienst en Liturgie en deze heeft de coördinerende rol van de commissie.

De bijzondere diensten, kinder- en jeugddiensten, gezinsdiensten met Kerst en Pasen zullen zij in samenwerking met anderen voorbereiden.

De documenten kunt u vinden in de folder Jaarplanning.