Onze diensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan de Marconilaan 70 te Eindhoven.
De aanvang is 10:00 uur. Vanaf 9:50 uur begint de samenzang.

Tijdens de diensten is er kinderopvang aanwezig en zondagsschool.

Let op: er is 24 december geen kerstavonddienst, in tegenstelling tot wat staat vermeld in de jaarplanning 2018.